Berry Wax

بری وکس

Berry Wax – بری وکس این وکس از میوه­‌های درخت ورنیسیفلوآ روسی به دست می­‌آید که پخته و صاف می­‌شود تا موم به دست آید. موم برای ایجاد قوام نرم و اثرات تنظیم کننده چربی به محصولات آرایشی، به ویژه رژ لب، مداد چشم و امولسیون و همچنین محصولات مراقبت از مو و در لوازم آرایشی […]

جستجو کردن