مراقبت از پوست چرب

مراقبت از پوست چرب

مراقبت از پوست چرب پوست چرب یکی از متداولترین انواع پوست می‌باشد که فرد را با چالش‌هایی مانند جوش و باز شدن منافذ روبرو می‌کند. روغنی که توسط بدن ترشح می‌شود برای داشتن پوستی سالم مؤثر است اما مقدار زیاد آن می‌تواند به کدری، لک و جوش منجر شود. از این رو در افرادی که […]

جستجو کردن