مواد فعال چیست؟ 

مواد فعال

مواد فعال چیست؟ مواد فعال (Active) نقشی ویژه در محصولات مراقبت از پوست دارند. یک ماده فعال آن ماده­‌ای است که یک محصول از این نوع محصولات را مؤثر می‌کند. به عبارتی ساده تر آنچه پوست برای رفع مشکل و نگرانی پوستی از قبیل جوش، چروک، لک، آفتاب سوختگی و غیره نیاز دارد، تأمین می‌نماید. […]

جستجو کردن