آیا روتین و مراقبت پوستی در دوران کرونا و پوشیدن ماسک باید تغییر کند؟

کرونا و ماسک صورت

آیا روتین پوستی در دوران کرونا باید تغییر کند؟ در پاسخ به این سؤال که آیا روتین و مراقبت پوستی در دروان کرونا تغییر می‌کند باید گفت بله! اما دلیل آن چیست؟ حتماً شما نیز با پوشیدن ماسک صورت برای حفاظت از ویروس کرونا، متوجه تغییراتی در پوست خود مانند جوش، چربی یا خشکی بیشتر، […]

جستجو کردن