جوش در بزرگسالی

جوش یا آکنه در بزرگسالی

جوش در بزرگسالی هنوز پاسخ این سؤال که چرا بعضی حتی در سنین بزرگسالی هم مانند دوران نوجوانی جوش یا آکنه می‌زنند کاملاً روشن نیست. ولی به هر حال محصولات مورد استفاده برای درمان و کنترل جوش در دوران بزرگسالی تفاوتی با دوران نوجوانی ندارد. عمدتاً عوامل ایجاد جوش عبارتند از: چربی پوست بسته شدن […]

جستجو کردن