ضرورت استفاده از نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی

نگهدارنده طبیعی محصولات آرایشی بهداشتی

ضرورت استفاده از نگهدارنده در محصولات آرایشی بهداشتی نگهدارنده ماده طبیعی یا مصنوعی است که برای جلوگیری از فساد اعم از رشد میکروبی یا تغییرات شیمیایی نامطلوب، به محصولاتی مانند غذاها، داروها، محصولات آرایشی و بهداشتی و … اضافه می‌شود. چرا از مواد نگهدارنده در محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود؟ پوست بزرگترین اندام بدن […]

جستجو کردن