منافذ باز و روتین پوستی مناسب آن

منافذ باز پوست

منافذ باز و روتین پوستی مناسب آن به طور متوسط 20،000 منفذ در ناحیه صورت یک شخص بزرگسال وجود دارد. منافذ در سلامت پوست و مرطوب نگه داشتن آن نقش دارند. بدون وجود منافذ، پوست کاملاً خشک می‌­شود. اما از طرفی یکی از نگرانی­‌ها و مشکل شایع برای زیبایی سایز منافذ پوست است. با وجود […]

جستجو کردن