پنتانول

پنتانول-panthanol

پنتانول پنتانول در دسته Active ingredients  قرار دارد. از پنتنوئیک اسید تهیه می­‌شود و در فرم  D-panthenol به عنوان آنالوگ ویتامین pantothenate) B5) نیز شناخته شده زیرا به آسانی این تبدیل انجام می‌شود. یک ترکیب آبرسان و مرطوب کننده است که از منبع حیوانی و گیاهی قابل تهیه است. که در محصولات اسنتا فقط نوع […]

جستجو کردن