جوش‌های سر سیاه و درمان

جوش سر سیاه

جوش‌های سر سیاه و درمان دانه‌های سر سیاه یکی از متداولترین نگرانی‌های پوستی می‌باشند. دانه‌های سر سیاه در اصل منافذ بسته شده در اثر ترکیب سلول‌های مرده پوست و سبوم اضافی ایجاد می‌شود. این ترکیب در سطح پوست اکسید شده و به رنگ سیاه در می‌آید. به همین دلیل دانه‌های سر سیاه در نواحی چرب‌تر […]

جستجو کردن