جوش در بزرگسالی

جوش یا آکنه در بزرگسالی

جوش در بزرگسالی هنوز پاسخ این سؤال که چرا بعضی حتی در سنین بزرگسالی هم مانند دوران نوجوانی جوش یا آکنه می‌زنند کاملاً روشن نیست. ولی به هر حال محصولات مورد استفاده برای درمان و کنترل جوش در دوران بزرگسالی تفاوتی با دوران نوجوانی ندارد. عمدتاً عوامل ایجاد جوش عبارتند از: چربی پوست بسته شدن […]

آیا روتین و مراقبت پوستی در دوران کرونا و پوشیدن ماسک باید تغییر کند؟

کرونا و ماسک صورت

آیا روتین پوستی در دوران کرونا باید تغییر کند؟ در پاسخ به این سؤال که آیا روتین و مراقبت پوستی در دروان کرونا تغییر می‌کند باید گفت بله! اما دلیل آن چیست؟ حتماً شما نیز با پوشیدن ماسک صورت برای حفاظت از ویروس کرونا، متوجه تغییراتی در پوست خود مانند جوش، چربی یا خشکی بیشتر، […]

جستجو کردن