تحریک کلاژن سازی پوست

کلاژن

 تحریک کلاژن‌سازی پوست کلاژن فراوانترین و قوی‌ترین پروتئین در بدن است. فیبرهای کلاژن از اتصالات آمینو اسیدها شکل گرفته‌اند و حدود 75 درصد وزن پوست و 30 درصد کل پروتئینهای بدن را تشکیل می‌دهند. از لحاظ ساختاری کلاژن فیبرهای بلند پروتئین هستند که باعث استحکام پوست می‌شوند، به بازسازی و ساخت سلول‌های جدید کمک نموده […]

جستجو کردن