ناخن

داشتن ناخن‌های بلند و بدون گوشه نقش زیادی در زیبایی دست‌ها دارد.

همچنین دست‌ها نقش مهمی در زندگی روزمره دارند. در عین حال در معرض مواد شیمیایی و شستشوی مکرر می‌باشند. به همین دلیل در اکثر افراد دست‌ها سن بالاتری را نسبت به سن واقعی نشان می‌دهند.

داشتن روتین مراقبت از دست نیز به اندازه مراقبت از صورت اهمیت دارد.

جستجو کردن