فروش ویژه

این بسته‌های ویژه در سه دسته به شرح زیر ارائه می‌شوند:
1ـ پکیج مخصوص پوست چرب
2ـ پکیج مخصوص پوست خشک
3ـ پکیج مخصوص پوست معمولی

صابونهای موجود در هر پکیج از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با سایر صابونها ندارند، فقط بعضاً در ظاهرشان دارای زدگی، ابعادی متفاوت یا تاریخ مصرف کوتاه‌تر (حدود ۳ ماه) می‌باشند.

فهرست