فروش ویژه

در بخش فروش ویژه محصولات حراجی در موقعیت‌های گوناگون و به مناسبت‌های مختلف قرار می‌گیرد.